... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

نــــــــــــــا یــاب تـــریــــــن مــــــــــــرجــــــــــان ..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠
 
خوش به حال من ودریا و غروب و خـــــــورشید
و چه بی ذوق جهانی که مرا با تـــــــــــــو ندید
رشته ای جنس همان رشته که بر گردن توست
چه سر وقت مرا هم به سر وعــــــــــده کشید
به کف و ماسه که نایابترین مــــــرجـــــــان ها
تپش تب زده نبض مــــــــــــرا مـــــــی فهمید
آسمان روشنی اش را همه بر چشم تــــو داد
مثل خورشید که خــــــود را به دل من بخشید
ما به اندازه هم سهم  ز دریــــــــــا بــــــردیم
هیچکس مثل تـــــو و من به تـفــاهم نــرسید
خواستی شعر بخوانم دهنم شیریـــــــن شد
ماه ،  طعم غزلم را  ز نگاه تـــــــــــــو چشید
منکه حتی پی پژواک خــــــودم می گردم
آخـــرین زمزمه ام را همه شهــــــــــــر شنید