... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

قلبم به رویت گشودم ، بــــی ریـــــــــا و صمیمی :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٧
 

وقتی او آمد درهای قلبم را به رویش گشودم

 همچون کودکی بـــــــی ریا و به دور از تزویر

با آغـــــــــــــــــــــــوشی باز  پذیرایش شدم

غریبه ای را که فرسنگ ها از مـــــن دور بود

ولی من همیشه آرزوی آمــــدنش را داشتم      

بــــــــی آنکه خـــــــــــــــــودش چیزی بداند !!!