... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

طـــــــــــــــــــــــوفـــانــــــــــی ام.... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱
 

◆کــاش بَــنــدر بــــــــــــــودَم ؛قلب

تـــا کـنــارَم، پَـهـلـــو مـیـگــرفـتـی ،

طـــــــــــــــــــوفــانـی اَم ...قلبقلب