... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

در انتـــظــار تـــــــــــــــــــو ام ....
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱
 

در انتظار تـــــــــــــــــوام...

در چنــان هـــــوایـــــــــــــی بیــا

که گریز از تــــــــــــــــو ، ممکن نباشد!

تـــــــــــو تمام تنهایی هایم را ، از من گرفته ای

خیابان ها بــــــــــــــــــــــــــــــی حضور تـــــــــــــــــــو

راه هـــــــــــــــــای آشـــــکــار جهنم اند...!

شمس لنگرودی

بـــــارانـــــــــی دوســـتت دارم....قلبقلبقلب
....احـــــــــــــمــــــــد