... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

مستانه شو ، مستانه شــــــــــــــــــــــــــــــو :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٧
 
مـــــــــــــــــــــــن مسئله ای ساده هستم ، 

حــــــــــــــــــل میشــــــــــــــوم  ،  روزی
در آغـــــــــــــــوشت...!