... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

دوست داشتن از عشق بهتر است..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

 

دوست داشتن از عشق برتر است،

عشق جوششی یک جانبه است،به معشوق نمی اندیشد که کیست؟؟؟

اما دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود

و از همین رو است که همواره پس از آشنایی پدید

مــــــــــــــــــــــــــــی آید....

عشق در دریا غرق شدن است

و دوست داشتن در دریا شنا کردن

عشق بینایی را می گیرد و

دوست داشتن می دهد

عشق لذت بردن از جسم است و

دوست داشتن پناه جستن

عشق غذا خوردن یک گرسنه است و

دوست داشتن همزبانی در سرزمین بیگانه یافتن...

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بهترینی....    :  احمـــــــــــــد