... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

» مــــــــــــــعرفی خودم برای خودم : :: ۱۳٩۳/٤/٦
» زنـــــــدگـــــــــی زیـبـــــاست ، ای زیـبـــــــــــا پسند..... : :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» صدای پای عمو نوروز داره میاد ...... : :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» تقدیم به : تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو........ : :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» گــــــــــــردش چـــــشـمـــــــــــــــــت....... : :: ۱۳٩٢/٦/٥
» ورود به ماه مهربانی و خوبی ها ، بهار دلها ؛ مبارک : :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» تــــــــــــــــــــــــــــوبـــه مستی..... / تقدیم بــــــه او.... : :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» رویــــــــــــــــــای مــــــــــن..... : :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قلبم به رویت گشودم ، بــــی ریـــــــــا و صمیمی : :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» آغـــــــــــــــوش تـــــــــــــــــــــــــــو..... : :: ۱۳٩۱/٩/٧
» دنیای منیییییییییییییی..... : :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» باران عشق ، تقدیم به رهــــــــــــــــــا ..... : :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» نــــــــــــــا یــاب تـــریــــــن مــــــــــــرجــــــــــان ..... : :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» همیشه به یادتـــــــــم عـــــزیـــــــــــــــــــــزم..... : :: ۱۳٩۱/٧/٢
» ای زلال تر از باران ؛ به وجود پر مهرت ، مــــــــــــــی بالم ..... : :: ۱۳٩۱/٦/٥
» تنها سر مویی ز سر موی تـــــــــــــــــو ، دورم : :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» میلاد منجی مبارکباد : :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» طـــــــــــــــــــــــوفـــانــــــــــی ام.... : :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» در انتـــظــار تـــــــــــــــــــو ام .... :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» مســــــتانــــــــــــــه در خــیـــــال ..... : :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» دل تنگ تـــــــــــــونم .... چــــــــــــــــــه کنم ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٢/٩
» مجنونم و لیـــلـــــــــــی تــــــــــــــــــــو ام ارزوست ..... : :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» مستانه شو ، مستانه شــــــــــــــــــــــــــــــو : :: ۱۳٩۱/۱/٧
» بــــــــــــــــــرای مـســــــــــــــتــانه ام..... : :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» قــصــــــــه عـــــــــــــشق : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» در قلب من ، مرزی برای حضور تو نیست ( در جواب غم دل ..... ) : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» رویـــــای زیـبـــــــا ...... تـقـــدیـــــم بــه او : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» ساکن شهر عاطفه ، خیالمیییییییییی، دوستت دارم عزیزم : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» بـــــــــــــــــــــی قـــــــرار تـــــــــــــــــــــــــو ام : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» دلنوشته ای زیبا ، تقدیم به : مــحـبوبــــــم : :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» بــــــــــرای تــــــــــــوووووو ، بهتـــــــــرینـــــــــــــم : :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» ۱۳٩٠/۱۱/۱ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» تقدیم به : بهتــــــــــــــــرینم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» بخاطر تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ، بر ای تو : :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» تـــــــــــــــــــــو مثل گل ها هستییییییییییی : :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» تقدیم به بهتــــــــــــــــــریــــــــــنم : :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» هفت آسمون - تقدیم به : دلـــــــم...... : :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» برای گل ســـــــــــــــــــــــرخ مهربـــــــــــــــــــانــــم : :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» دوست داشتن از عشق بهتر است..... : :: ۱۳٩٠/٩/٤
» فریادی در سکوت - تقدیم به او.... : :: ۱۳٩٠/٩/٤
» تــــــــــــــــــــــــــقدیم به بهــــــــــــــــــــتریــــــــــنم .... : :: ۱۳٩٠/٩/۳
» زیبا تریییییییییییییییییین آغاز ... ( مهرانــــــــــــه عشــــــــــــــق ) : :: ۱۳٩٠/٩/۳
» برای عزیزترییییییییییییییییییییییییینم ..... : :: ۱۳٩٠/٩/۳
» این صدای قلبم نیست صدای.... تقدیم به او.... : :: ۱۳٩٠/٩/۳
» اندکی صبر سحــــــــــــــــــــر..... : :: ۱۳٩٠/٩/۳
» داستان طنز گونه طوطیییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» تقدیم به بهترینمممممممممممم : :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» قدر شناس زندگیییییییییییییییییییییییی باشیییییییییییییییم : :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» ساقیا آمدن عییییییییییییییییییییییییییییید مبارک بادت .... : :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» باغ ارم شیراز - باغیییییییییییییی زیبا و رویایییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» داستانی جالب - آموزنده و جذاب : :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» تولد تولد تولدت مبارک : :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» تفالی به دیوان خواجه راز حافظ شیرازی : :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» چگونه شاد باشیمممممممممممممم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» تصاویر زیبای متحرک گلها : :: ۱۳۸٩/۳/٩
» صبح جمعه 31-2-89 :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٢/۳۱