... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

زنـــــــدگـــــــــی زیـبـــــاست ، ای زیـبـــــــــــا پسند..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱۸
 

زندگی زیبـــاست، تماشاییست! چرا زیبــا نمی بینیم؟

چرا گاهی به پای این همــــــه خوبی نمی شینیم؟

چرا با هم نمــــــی خندیم؟ مگر دنیــــا چه کم دارد؟

ببین این آسمان آبــــــی ست ببین دنیای ما آکنده از

پاکی ست و خوبـــــــــــی تـــــــا ابد پاینده می ماند...

تـــــــــــــو بــــــــــــاور کن  ؛ همیـــــن کــــافیست...!