... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

دنیای منیییییییییییییی..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢۳
 
از بودنت برایم عادتی ساختی که بی تــو بودن را باور ندارم….

چه خوب شد که بدنیا آمــــــــــــــــــــدی و چه خوب شد
که دنیــــــــای مــــــــــــن شــــــــــــــــدی...

پس بدان که همیشه دنیای من خواهی ماند.
 

 
 
باران عشق ، تقدیم به رهــــــــــــــــــا ..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
نــــــــــــــا یــاب تـــریــــــن مــــــــــــرجــــــــــان ..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠
 
خوش به حال من ودریا و غروب و خـــــــورشید
و چه بی ذوق جهانی که مرا با تـــــــــــــو ندید
رشته ای جنس همان رشته که بر گردن توست
چه سر وقت مرا هم به سر وعــــــــــده کشید
به کف و ماسه که نایابترین مــــــرجـــــــان ها
تپش تب زده نبض مــــــــــــرا مـــــــی فهمید
آسمان روشنی اش را همه بر چشم تــــو داد
مثل خورشید که خــــــود را به دل من بخشید
ما به اندازه هم سهم  ز دریــــــــــا بــــــردیم
هیچکس مثل تـــــو و من به تـفــاهم نــرسید
خواستی شعر بخوانم دهنم شیریـــــــن شد
ماه ،  طعم غزلم را  ز نگاه تـــــــــــــو چشید
منکه حتی پی پژواک خــــــودم می گردم
آخـــرین زمزمه ام را همه شهــــــــــــر شنید

 
 
همیشه به یادتـــــــــم عـــــزیـــــــــــــــــــــزم..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢
 
تـــــــــــو زن شدی که مــــــــــونس شوی و... :

تـــــــــــــــــــو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بـــوسه!

بـــــــــــــرای خلق بــــــــــــوسه ای از جنس آرامـــــش ...


تو زن نشدی که همخواب آدم های بیخواب شوی !

تو زن شدی که برای خواب کسی  ؛ رویـا شوی !

تو زن نشدی که در تنهاییت حسرت آغوشی

عاشقانــــــــــــــــــه را داشته باشــــی ،

زن شدی تا ...آغـــــــوشی در تنهایی ؛

عشـــــقت باشـــــــــــــد ...قلب

بارانییییییییییم و پیوسته به 

یــــــــــــادتــــــــــــم....قلب

..... احـــــــــمـــــــد