... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

مجنونم و لیـــلـــــــــــی تــــــــــــــــــــو ام ارزوست ..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱۱
 
نمی گــــــــــــــــــویم دوستت دارم

عشق به تــــــــــــــو ،  اعتراف سنگینی ست

در روزگار عدم قاطعیت ، لیلی تـــــو بودن  ، متهمم می کند

به چشمان سیاهی که نداشته ام ، 

می نــــــــــــــــــویسم :  دوستت دارم

و قــــــــــــــایمـــــــــــــــــــــــــش می کنم....


 
 
مستانه شو ، مستانه شــــــــــــــــــــــــــــــو :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٧
 
مـــــــــــــــــــــــن مسئله ای ساده هستم ، 

حــــــــــــــــــل میشــــــــــــــوم  ،  روزی
در آغـــــــــــــــوشت...!