... اندکی صبر ، ســــــــــــحر نزدیک است

آن سوی دلتنگیها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتنی هاست

برای گل ســـــــــــــــــــــــرخ مهربـــــــــــــــــــانــــم :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دوست داشتن از عشق بهتر است..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

 

دوست داشتن از عشق برتر است،

عشق جوششی یک جانبه است،به معشوق نمی اندیشد که کیست؟؟؟

اما دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود

و از همین رو است که همواره پس از آشنایی پدید

مــــــــــــــــــــــــــــی آید....

عشق در دریا غرق شدن است

و دوست داشتن در دریا شنا کردن

عشق بینایی را می گیرد و

دوست داشتن می دهد

عشق لذت بردن از جسم است و

دوست داشتن پناه جستن

عشق غذا خوردن یک گرسنه است و

دوست داشتن همزبانی در سرزمین بیگانه یافتن...

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بهترینی....    :  احمـــــــــــــد


 
 
فریادی در سکوت - تقدیم به او.... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
تــــــــــــــــــــــــــقدیم به بهــــــــــــــــــــتریــــــــــنم .... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
زیبا تریییییییییییییییییین آغاز ... ( مهرانــــــــــــه عشــــــــــــــق ) :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
برای عزیزترییییییییییییییییییییییییینم ..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
این صدای قلبم نیست صدای.... تقدیم به او.... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
اندکی صبر سحــــــــــــــــــــر..... :
نویسنده : Ahmad - ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی